THYROID CENTRO Prírodná biointuitívna medicína

22.10.2019

Už najstaršie archeologické nálezy naznačujú, že každá spoločnosť sa snažila pomôcť poranenému, chorému a trpiacemu človeku.

Na počiatku sa tato medicína volala prírodná intuitívna medicína. Intuícia je kráľovnou našich zmyslov a inštinktov.  Intuícia je náš najstarší a najbazálnejší zmysel, vychádza za hranice logiky, aj zdravého rozumu. Všetci poznáme, čo všetko sa spája s našimi zmyslami, pričom naše rozhodnutie nezávisí práve na pocite toho zmyslu, ktorý je vyjadrený v uvedených spojeniach.

Za všetky tieto spojenia môže šiesty zmysel, naša intuícia.

Podlá Wikipédii – Intuícia znamená vhľad, alebo náhľad a v súčasnom užití obvykle označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním aj keď býva prevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. Intuícia môže byť podmienená skúsenosťou a hrá významnú úlohu ako pre rýchle rozhodovanie pod časovým tlakom, tak tiež v umení a každej tvorivej činnosti. 

Biomedicína znamená nekonvenčný spôsob liečby používajúci len prirodzené, telu vlastné látky. Pochopili sme že naše telo je vytvorené aj  okolo nás prebehujúceho životu.

Spojili sme dve medicíne – Biomedicínu a intuitívnu medicínu. Nasledovne sme tuto symbiózu zosilnili kvantovou medicínou. 

Týmto sme Vytvorili biointuitívnu medicínu – vzácny druh diagnostiky a terapeutických technik, ktorych základy dosahujú viacero tisícročia dozadu, -a zároveň sme novy prejav tohto druhu prispôsobili dnešnému životu, požiadavkám a skutočným potrebám spotrebiteľov

Nakoľko sa dnešná medicína pomalí ale iste transformuje k medicíne založenej len na dôkazoch (evidence based medicine), nesnaží sa vôbec postihnúť a zlikvidovať príčiny problému ale potláča až prejavy ochorenia, po dlhoročnej skúsenosti v biointuitívnej  medicínskej praxe, rozhodli sme sa v roku 2020 prezentovať svetu  školskej medicíne naše výsledky, dosiahnuté metódam intuitívnej biomedicíne,a vyhodnotene parametrami školskej medicíne.

Výsledky ktoré sú podlá školskej medicíne nereálne a nemožne. A to pravé v liečbe „nevyliečiteľných“ chorôb štítnej žľaze.  

Výsledky budú prezentovane v roku 2020 v Nemeckom Stuttgarte, prístupnosť k dvojdňovým prednáškam Odborníkov z rôznych krajín sveta je povolená medicínskym odborníkom a ich spotrebiteľom, Pacientom.

Čoskoro vynesieme tuto konkrétnejšie Informácie a ponúkneme Vám možnosť zúčastnit sa tomto unikátnom Evente vo svetu medicíne

Dacan Mitic

CEO & Founder of THYROID CENTRO Int.