Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1 Anonymný zber dát

Sme radi, že ste navštívili náš e-shop a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a naše webové stránky. Ochrana vášho súkromia pri používaní našich stránok je pre nás dôležitá. Preto, prosím, berte na vedomie nasledujúce informácie:

2 Zber, spracovanie a využívanie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez toho, aby sme zhromažďovali vaše osobné údaje. Osobné údaje sú zhromažďované len vtedy, ak nám ich poskytnete z dôvodu uzatvorenia zmluvy, pri otváraní účtu alebo pri nadväzovaní kontaktov. Tieto dáta sú využívané s vašim výslovným súhlasom za účelom realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom produktov predávajúceho. Po ukončení zmluvy a po zaplatení plnej kúpnej ceny budú vaše údaje uschované na obdobie potrebné pre daňové a obchodné právo a na konci tohto obdobia budú vymazané.

3 Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho v rámci kúpnej zmluvy budú zdieľané s pracovníkmi prepravnej spoločnosti zodpovednými za dodanie produktu, a to v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru. Platobné údaje kupujúceho budú použité iba ako súčasť vysporiadania platieb oprávnených osôb a inštitúcií.

4 Cookies

Táto stránka používa “cookies”, ktoré slúžia našim webovýcm stránkam, aby boli pre užívateľov prívetivé, efektívne a bezpečnejšie – napríklad pokiaľ ide o urýchlenie navigácie na našich webových stránkach. Okrem toho, cookies nám umožňujú merať frekvenciu žiadostí stránok a všeobecnej navigácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítačovom systéme. Upozorňujeme, že niektoré z týchto súborov cookie sú prenášané z nášho servera do vášho počítačového systému, sú pomenované ako “session-cookies”. “Session- cookies” sú charakteristické tým, že sú po skončení práce na prehliadači automaticky odstránené z vášho pevného disku. Ďalšie cookies sú tie, ktoré zostávajú na vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie). V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies, zablokujte používanie tejto technológie príslušným nastavením vášho internetového prehliadača. Predávajúci si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže obmedziť alebo znemožniť prístup a funkcionalitu niektorých častí e-shopu alebo štandartne poskytovaných funkcií.

5 Použitie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc (“Google”). Google Analytics používa súbory “cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sú obvykle prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je kompletná IP adresa prenášaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o aktivitách na webe a poskytovať ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami a internetom na webových stránkach prevádzkovateľa. Google v žiadnom prípade nebude uvádzať vašu IP adresu do súvislosti s inými údajmi Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači softvéru, avšak musíme poukázať na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Taktiež môžete zabrániť zhromažďovaniu dát generovaných súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím pluginu vo vašom prehliadači na nasledujúcom odkaze a inštaláciou: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6 Ďalšie informácie a kontakty

Máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených dátach, právo na ich opravu, blokovanie alebo vymazanie údajov. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa zberu, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás. To isté platí pre informácie, blokovanie, vymazanie a opravy žiadostí týkajúcich sa vašich osobných informácií a pre zrušenie oznámenia o súhlase. Kontaktná adresa je na našej webovej stránke.