Naše odborné činnosti

*Receptúrologia homeopatických liekov

*Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

*Zadávanie klinického skúšania liečiv

*Výroba výživových doplnkov

*Optimalizácia zdravia – Konzultácie a poradenstvo

*Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

*Odborne Semináre, školenia, edukácie pre praktických Terapeutov z oblasti Endokrinológii